Canal Ètic

Presentació

El Canal Ètic del Grup Estabanell és una plataforma on-line a través de la qual podràs comunicar totes aquelles conductes que siguin contràries al nostre Codi Ètic, a la legislació vigent que se’ns aplica i a la nostra normativa interna.

Què has de saber?

És important que sàpigues que aquesta plataforma garanteix la més absoluta seguretat i confidencialitat en el tractament de la informació que comparteixis.

Per a nosaltres, la col·laboració de tothom és essencial per refermar la nostra cultura ètica i de compliment. I, alhora, és clau per vetllar per la integritat en la nostra manera de ser i de fer.

Per això, et preguem que facis un bon ús d’aquest Canal Ètic.

Gràcies per la teva contribució!

Tot el que has de saber

  • És un canal de denúncies segur i bidireccional que serveix per denunciar la comissió o el risc de comissió de delictes penals, irregularitats i incompliments de la legislació vigent, tant greus com molt greus, així com de la normativa interna o externa relacionada amb les activitats de la organització. En especial, del Codi Ètic d’aquesta.

    Aquest canal no és per a consultes o reclamacions de caire comercial. Per aquests temes cada empresa del grup Estabanell té habilitat uns telèfons o contactes d’Atenció al Client.

  • Totes les denúncies realitzades a través d’aquest canal son confidencials i el remitent està protegit en tot moment i davant de qualsevol circumstància.

    Si et vols identificar, que ens facilitarà molt la gestió de la comunicació, hem habilitat un apartat opcional perquè puguis posar les teves dades.

  • Només té accés a la informació que comparteixes a través d’aquest Canal Ètic la persona designada pel grup Estabanell. L’empresa externa que gestiona la plataforma de denúncies, és l’encarregada de garantir la integritat en la traçabilitat de la gestió de la teva denúncia, des de la seva entrada fins a la seva resolució. Per això podem garantir la total confidencialitat del canal, així com que la persona que fa la denúncia gaudeix de l’anonimat en aquest entorn digital, sempre que opti per fer la denúncia de forma anònima.

  • Després de presentar la denúncia, com a remitent rebràs una confirmació que s’ha rebut correctament la teva comunicació. I, alhora, se’t facilitarà un “identificador i contrassenya” perquè puguis accedir a consultar l’estat de la denúncia sempre que vulguis i de forma anònima. Per això, és important que guardis bé els teus accessos i que verifiques periòdicament les nostres comunicacions en aquest canal o en la teva adreça de correu electrònic.

Accés al Canal Ètic