La nostra activitat

Energia sense fi, però amb propòsit

Fins no fa gaire, la nostra tasca era distribuir energia. Un procés totalment unidireccional. Avui, aquest procés és bidireccional, comunicatiu. Avui, l’energia entra a casa teva o a la teva empresa. Però també en pot sortir. Avui, l’energia fins i tot es pot moure amb tu.

Per això, a més de comptar amb una infraestructura elèctrica pròpia formada per tres subestacions, 800 centres de transformació, 57.000 punts de subministrament actius i més de 1.500 km de línies amb diverses tensions, també invertim en xarxes intel·ligents bidireccionals que permetin ser més eficients i més conscients de l’energia que consumim.