Advocat/a Junior en Dret Administratiu

Busquem un nou company o companya per a cobrir una posició com advocat/a junior, per incorporar-se a la nostra empresa de distribució d’energia elèctrica, Anell. Desenvoluparà les seves tasques amb la coordinació de l’àrea legal corporativa i la direcció de negoci, integrant-se a l’equip i assegurant l'acompanyament jurídic-estratègic requerit.

Què busquem de tu? [ Requisits]

- Que disposis del grau o llicenciatura en Dret.
- Que disposis del màster d’accés a l’Advocacia.
- Que disposis d’experiència mínima d’ una any en empresa o despatx d’advocats.
- Que disposis de coneixements o formació específica de dret administratiu.
- Que disposis de nivell nadiu en català i castellà.
- Que disposis de nivell B2 d’Angles.
- Que disposis de nivell usuari del paquet office.

Sumaràs punts si…: [Valorable]

- Has treballat i/o tens formació en el sector de l’energia o altres sectors regulats.
- Has preparat oposicions del sector jurídic (Grup A1).

Quines seran les teves principals responsabilitats? [Funcions]

- Suport en la negociació i redacció de contractes de cessió d’us, constitució d’aprofitament parcials, transmissió d’actius elèctrics, i, en general, regularització jurídica d’actius afectes a negoci.
- Redacció, preparació i/o revisió d’escrits administratius a presentar a organismes regulatoris, com ara la CNMC, a l’operador del sistema (REE) i, en general, davant de l’ Administració Pública.
- Gestió documental.
- Redacció, preparació i/o revisió de contractes intragrup.

Quins són els comportaments necessaris per a la posició? [ Soft Skills]

- Persona empàtica amb capacitat d’escolta i comunicativa per interactuar amb totes les àrees de l’empresa.
- Professional i compromesa que treballi de manera autònoma amb iniciativa i proactivitat.
- Que actuï de manera transparent mostrant confiança i companyonia.
- Agilitat per aprendre, actuar i en la resolució de situacions i negociacions.

Quan treballaràs?

La nostra metodologia de treball és clara, no durant més hores davant d'una pantalla, sortiran abans ni millor els projectes, ja que apostem per l'aportació de qualitat de cadascun dels nostres companys/es. És per això que sabem que de dilluns a dijous amb flexibilitat d’entrada i sortida, ho estaràs donant tot aturant mínim trenta minuts per dinar.

Per donar més forma a la nostra filosofia i idea de conciliació, durant l'estiu gaudiràs de l'oportunitat de fer horari intensiu tres mesos. Res malament, oi?

I què t’oferim nosaltres?

- Contractació indefinida
- Pla de carrera
- Flexibilitat Horària
- Pla de Compensació Flexible
- Beneficis Socials