Per poder fer el desmuntatge, l’empresa ha instal·lat 326 metres de línia subterrània i un equip nou de telecomandament d’última generació

A finals de novembre Anell va desmuntar 8 suports de línies elèctriques de mitja tensió i retirat el seu cablejat de la zona de La Font Gran de Taradell, en servei des de 1968 .

El soterrament de 326 metres de línia aèria, la instal.lació d’un nou Centre de Transformació i la incorporació d’equips de telecomandament d’última generació aquest estiu, van fer possible dur a terme aquest desmuntatge, fer un salt qualitatiu en el servei al client i reduir l’impacte visual de forma considerable en un dels espais verds de referència del municipi.

Per a dur a terme aquesta actuació, Anell ha invertit al voltant de 313.000 euros. Perquè, tal i com explica Jacinto Martín, Director d’Smart Grids d’Anell, “aquesta intervenció era imprescindible per dos motius principals. El primer, per recuperar l’entorn paisagístic de la zona i, el segon, perquè sabem que les necessitats de llars i empreses estan evolucionant cap a un nou tipus de consum que inclou plaques solars i vehicles elèctrics i era imprescindible avançar-nos a aquestes necessitats”.

 

 

Un nou servei de distribució d’energia elèctrica de present i de futur

Amb aquesta intervenció d’Anell al municipi de Taradell, la xarxa quedarà preparada per donar servei, en un futur proper, a 20kV. Aquest salt en el servei és clau perquè disposar de més potència en la distribució d’energia elèctrica, i d’equips i sistemes de telecomunicacions d’última generació, permetrà garantir la qualitat de sempre, tot i l’augment de les necessitats de la ciutadania amb la instal·lació de les plaques solars fotovoltaiques i de punts de recàrrega de vehicle elèctric, entre d’altres.

Durant els treballs previs al desmuntatge dels suports, també es va tancar l’anell elèctric en la zona compresa entre els carrers de Vic, de la Vilanova, de La Font Gran, de la Plaça, del Joc de la Pilota, de l’Església, el Passeig de Sant Genís i la Carretera de Mont Rodon. Així, amb aquest doble circuit, si es produeix una incidència imprevista en un punt d’una línia, els clients podran seguir rebent el servei perquè, aquest, podrà arribar per l’altra. I, a més a més, es redueix de forma significativa el temps de resposta en cas d’incidència en la xarxa de mitja tensió, donat que aquesta es podrà restablir a distància des del centre de control d’Anell sense necessitat d’enviar personal.