El Pla d’Inversions 2024 preveu destinar un 40% de la inversió en digitalitzar i automatitzar la xarxa per anticipar-se als nous hàbits de consum de llars i empreses, amb especial atenció a l’augment de l’autoconsum

 

Anell, l’empresa distribuïdora d’energia elèctrica del grup Estabanell, ha enllestit el seu Pla d’Inversions 2024 amb el que estima invertir 5.240.000 euros, és a dir, un 2% més que en el 2023 i un 19% més que en el 2022, amb l’objectiu de reforçar la digitalització de la xarxa de distribució elèctrica i de continuar augmentant la seva capacitat. Perquè, tal com apunta Albert Estapé, director d’Anell, “sabem que el consum de llum pujarà i la nostra xarxa estarà preparada per garantir el servei que necessitaran els nostres clients amb la qualitat de sempre”.

El Pla d’Inversions 2024 preveu destinar un 40% de la inversió en la digitalització i automatització de la xarxa. Per a Jacinto Martín, director d’Smart Grids d’Anell, “aprofundir en les tecnologies de la informació i la comunicació i en la incorporació de nous dispositius i aparells en el sector de la distribució elèctrica és imprescindible per tenir un sistema cada cop més fort, més segur i escalable, capaç d’adaptar-se en tot moment a les necessitats del client”. Aquest tipus d’actuacions, doncs, permeten a Anell continuar millorant el servei perquè, per exemple, en cas d’avaria bé pot aixecar el servei de forma remota o bé pot activar l’ús de bateries que garanteixin al client el seu subministrament elèctric. A més a més, Martín recorda que “gràcies a la digitalització, cada cop gestionem més dades elèctriques, és a dir, de l’ús que se’n fa de la xarxa a cada moment,  i això és molt important per anticipar-nos a les necessitats dels usuaris i a l’entrada dels nous agents que participen de la generació d’energia” com són els autoconsums.

En aquesta mateixa direcció, l’empresa distribuïdora ha previst que prop d’un 20% de les inversions per 2024 es destinin a augmentar la capacitat de la xarxa per poder ampliar i equilibrar el servei tenint en compte els nous generadors i l’augment del consum. Per això, en el seu Pla d’Inversions preveu seguir elevant els nivells de tensió a les seves línies de mitja tensió, passant de 5 kV a 20 kV, i de baixa tensió, passant de 230 V a 400 V, per tal d’augmentar la capacitat de les seves xarxes. “Hem de fer circular més energia per la nostra xarxa i hem de fer-ho de forma sostenible, conjugant l’oferta i la demanda i garantint que la qualitat del nostre servei és la de sempre. Per això, abordem les actuacions de 2024 des d’aquestes dues perspectives principals”, puntualitza Albert Estapé.

La resta d’accions previstes en el Pla estaran destinades altres actuacions de reforç i actualització de la xarxa.

 

Especial atenció a la cura de l’avifauna, fora del Pla d’Inversions 

Tot i que per tirar endavant el Pla d’Inversions no és necessari incloure les actuacions en matèria d’avifauna, Anell seguirà desenvolupant el Pla Especial d’Actuacions de protecció de les aus en el territori, especialment a les zones de més criticitat, d’acord amb la llei. En algunes zones, que no estan reconegudes per la normativa com a crítiques, el Pla també preveu fer actuacions puntuals conscients de la sensibilitat i realitat del territori.

Les feines consisteixen en instal·lar elements anticol·lisió i antielectrocució per tal de garantir la seguretat de les aus. En aquest sentit, Anell invertirà 300.000 euros durant l’any 2024, seguint la línia iniciada per la companyia en anys anteriors .